Kata

Contact : 

Yves BUREL – yves.burel@free.fr

Stages 

27 octobre 2016 au Dojo Régional Rennes – Thèmes : Nage No Kata et Goshin Jitsu

https://www.judo-bretagne.bzh/stage-kata-27102016-a-rennes/